• Trung Tâm Bảo Hành Điện Lạnh: 0902.00.77.21

Tuyển Dụng

Tuyển dụng nhân viên

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2019 Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và chiên lược  phát triển nguồn nhân lực của Công Ty, nay chúng tôi trân trọng thông báo đến các ứng viên vị trí tuyển dụng của công ty ...

';
';